Aktuálne digi kódy pre testovacie účely digitálneho sledovania televízie.

Táto internetová stránka slúži len na informačné a testovacie účely kľúčov pre digitálne sledovanie. Rozhodne nie na užívateľské sledovanie satelitného vysielania. Neporušuje tak žiadne pravidlá ani zákony.

Používaním kľúčov na sledovanie televízneho vysielania vedome porušujete zákony SR/ČR.

Ako zmeniť kódy na OPENBOX

 1. Stlač MENU
 2. Na svojom ovládači stlačte štvorčíslie 1117
 3. V menu sa pohybujete šípkou dolu a nájdete NAGRAVISION
 4. Potvrdíte stlačením OK
 5. Na obrazovke sa zobrazia 2 tabuľky
 6. V 1. tabuľke so šípkou dole dojdete na 4 riadok 04.21 11
 7. Potvrdíte stlačením OK
 8. V druhej tabuľke vo vrchnej časti sa musi zobraziť nadpis DIGI TV
 9. V 2. tabulke treba nastaviť jednotlivé pozície buď šípkou hore alebo dole:
  00................
  10................
  01................
  11................
 10. 10. Po nastavení aktualných kódov Stlačte OK

Info: Prvé čísla na jednotlivých pozíciách(00,,10,,01,,11) vždy zostávajú. Šípkami sa menia kódy!

Zadávanie kľúčov pre Globo Opticum 4100TSCX

 1. Odpojte parabolu od přijímače a na ovladači zadejte číslo kanálu 9339 – objeví se menu emulace.
 2. Šipkami na volbu „Code Edit“ a „OK“
 3. Dále volba „Nagra Vision“ a „OK“ Objeví se tabulka s čísly řádků, poskytovateli atd.
 4. Kódy se zadávají stiskem ČERVENÉHO tlačítka (Edit) do řádků:
  02111 NIDEA 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
  02111 NIDEA 01 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

  Ovladačem zapište kód ( šipkami hore / dole pro zadání čísel a písmen a doľava / doprava pro pohyb)
 5. Každý řádek se zadává zvlášť a je nutné ho potvrdit „OK“ a uložit do paměti přístroje.